Suomalainen musiikki voidaan karkeasti ottaen jakaa kolmeen eri pääpiiriin: kansanmusiikkiin, klassiseen taidemusiikkiin ja kevyeen musiikkiin. Suomen musiikki on muuttunut aikojen saatossa samalla tavalla kuin arkkitehtuuri, muoti ja tavatkin muuttuvat. Fredrik Paciusta kutsutaan Suomen musiikin isäksi; Pacius on Suomen kansallislaulun, Maamme-laulun, säveltäjä. 1800-luvun puolivälistä aina 1900-luvun puoliväliin taidemusiikkia hallitsi myöhäisromantiikka, jonka keulakuvana toimi suomalainen kaikkien tuntema säveltäjä, Jean Sibelius. Modernismiin siirryttiin 1950-luvun tietämillä ja 1970-luvulla suomalainen ooppera alkoi tehdä tuloaan, kun säveltäjät Aulis Sallinen ja Joonas Kokkonen sävelsivät teoksensa. Kevyt musiikki alkoi iskelmän tullessa tunnetuksi, tätä seurasi metallimusiikki ja 2000-luvulla kuuluisat suomalaiset yhtyeet Nightwish, HIM ja The Rasmus.

Musiikki teollistuu koko maailmassa

Musiikin tekemisestä on tullut teollisuutta. 1800-luvun teollistumisen ja kaupunkeihin muuton aikana kansanmusiikin ja taidemusiikin väliin kehittyi oma tyylisuuntansa, joka vastasi melkein nykyajan viihdemusiikkia. Se levisi nopeasti radion ja television välityksellä. 1950-luvulla syntyneen rock ’n’ roll -musiikin myötä populaarikulttuuri samaistui vahvasti nuorisokulttuuriin. Nykymusiikin monet muodot saivat alkuperäiset asunsa 1960- ja 1970-luvulla, vaikka sen jälkeenkin on tapahtunut paljon muutoksia. 2000-luvulla musiikin teko muuttui radikaalisti, kun aitojen instrumenttien sijasta kappaleet sävellettiin tietokoneella, ja säveltäminen tehtiin helpoksi ja edulliseksi jokaiselle musiikin harrastajalle. Kuka tahansa pystyi aloittamaan säveltämisen ja musiikin teon ilman suurta investointia. Tämä paitsi aiheutti uuden musiikin massatulvan, myös loi uusia tyylilajeja, kuten trance, EDM ja EBM.

Musiikin tekemisen helppous

Vaikka musiikin tekemisen helppous ja edullisuus on aiheuttanut musiikin massatulvan, on se myös mahdollistanut uusien artistien syntymisen ja uusien musiikin tekijöiden nousemisen huipulle. Monet musiikinteko-ohjelmat voidaan nykyään ladata suoraan tietokoneelle, eikä kalliita studiovarusteita tai instrumentteja tarvita. Musiikin teon voi aloittaa kuka tahansa musiikista kiinnostunut, ja monet luovat artistit tuovat uusia aspekteja musiikin maailmaan. Tämä on myös mahdollistanut sen, että artistit voivat toimia itsenäisesti ilman levy-yhtiöiden sopimuksia, ja näin ollen toimia vapaammin artistina, sekä saada musiikistaan enemmän taloudellista voittoa, päinvastoin kuin levy-yhtiön sopimuksen alaisena. Helpolla musiikin teolla on paljon niin hyviä kuin huonojakin puolia. Vaikka musiikki teollistuu päivä päivältä enemmän ja aitojen artistien löytäminen on vaikeaa, se antaa paljon mahdollisuuksia kenelle tahansa musiikin rakastajalle.